Disclaimer

De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in. De informatie op de website en in de nieuwsbrieven is met grote zorgvuldigheid samengesteld. SalarisPluspunt B.V. garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. SalarisPluspunt B.V. is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie op de website en in de nieuwsbrieven, door virussen of het niet correct functioneren van deze website en de nieuwsbrieven. Verwijzingen naar websites die niet door SalarisPluspunt B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. SalarisPluspunt B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom op deze website berusten uitsluitend bij SalarisPluspunt B.V. De informatie op deze website en in de nieuwsberichten is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsberichten, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creëren tussen de website van SalarisPluspunt B.V. en een andere internet site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SalarisPluspunt B.V.

Privacy

Voor SalarisPluspunt B.V. is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. SalarisPluspunt B.V. verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website, tenzij u ervoor kiest deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen door het invullen van de formulieren op de website. SalarisPluspunt B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en nieuwsberichten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan SalarisPluspunt B.V. verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op een ieder die de website van SalarisPluspunt B.V., als op alle informatie, nieuwsberichten en diensten die op of via de website van SalarisPluspunt B.V. zijn te raadplegen.