Vertrouwenspersoon

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Op de werkvloer werken vaak meerdere, verschillende soorten mensen met elkaar samen. Het kan voorkomen dat samenwerkingen niet altijd even soepel verlopen of dat er sprake is van een (onprettige) spanning tussen bepaalde werknemers. In zo’n geval kan het hebben van een vertrouwenspersoon binnen uw bedrijf goed van pas komen. Een vertrouwenspersoon kan op verschillende manieren hulp en ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door:

  • Het bieden van een luisterend oor;
  • Te helpen bij het vinden van oplossingen;
  • Voorlichting te geven en te informeren;
  • Preventie en het signaleren van bepaalde (ongewenste) omgangsvormen, en;
  • Advies te geven aan het management
De meerwaarde van een vertrouwenspersoon op het werk

De werkzaamheden van een vertrouwenspersoon binnen een bedrijf zijn erg uiteenlopend en zeker niet eenvoudig. Zo kan er binnen uw bedrijf bijvoorbeeld sprake zijn van ongewenste omgangsvormen in de vorm van pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of misschien zelfs geweld. Deze omgangsvormen kunnen vervelende gevolgen hebben, zoals:

  • Een onveilig gevoel onder uw werknemers;
  • Verminderde productiviteit en/of plezier op de werkvloer, en;
  • (Ziekte)verzuim of misschien zelfs arbeidsongeschiktheid

Als werkgever bent u begaan met uw werknemers en wilt u dat zij zich veilig voelen en er iemand voor hen is om mee te praten of naar te luisteren wanneer ze daar behoefte aan hebben. Een vertrouwenspersoon op het werk kan daarom een mooie uitkomst bieden en van meerwaarde zijn voor uw bedrijf en het welzijn van uw werknemers.

Schakel eenvoudig een extern vertrouwenspersoon in via SalarisPluspunt

SalarisPluspunt beschikt over een gecertificeerd vertrouwenspersoon volgens de Arbowetgeving. Wanneer u kiest voor een extern vertrouwenspersoon van SalarisPluspunt, kunt u ervan op aan dat deze betrokken is, adviseert en ondersteunt. Uiteraard hanteert een vertrouwenspersoon altijd strikte vertrouwelijkheid.

De juiste vertrouwenspersoon voor uw bedrijf

Als u kiest voor een vertrouwenspersoon via SalarisPluspunt, kunt u verwachten dat deze professioneel, sociaal, gezaghebbend en toegankelijk is. Op deze manier bent u er zeker van dat het een professional is die het vertrouwen heeft van zowel uw directie als uw werknemers.

Bel ons:  0413 – 27 12 19
Mailen:  info@salarispluspunt.nl