Ziekteverzuim

Wat is ziekteverzuim?

Er is sprake van ziekteverzuim wanneer een werknemer van u niet meer in staat is om op het werk te verschijnen vanwege ‘ziekte’. Ziekteverzuim kan voor een kortere periode voorkomen, bijvoorbeeld door griep, maar ook voor een langere periode. Verzuim kan allerlei oorzaken hebben, zoals (werk)stress, psychische klachten, medische ingrepen of bijvoorbeeld een langdurig ziekbed. U als werkgever speelt dan ook een belangrijke rol in het helpen voorkomen en het verlagen van ziekteverzuim: iets waar de verzuim professional van SalarisPluspunt u goed bij kunt ondersteunen.

Wanneer spreekt men van langdurig ziekteverzuim?

Soms valt een werknemer vanwege gezondheidsklachten voor een langere periode uit. Als een werknemer voor een periode van zes weken of langer uitvalt, spreken we van langdurig ziekteverzuim. In situaties van langdurig verzuim is het zaak dat er een verzuimbegeleider en een bedrijfsarts ingeschakeld wordt om de situatie te beoordelen en advies te geven aan zowel werknemer als werkgever.

Is er bij u op de werkvloer sprake van langdurig ziekteverzuim? In dat geval staat u er natuurlijk niet alleen voor: SalarisPluspunt staat in zulke gevallen voor u klaar, is betrokken, adviseert en ontzorgt waar nodig.

Preventie ziekteverzuim: dit is wat u kunt doen

Als werkgever geeft u om het welzijn van uw werknemers en iedere vorm van ziekteverzuim wilt u daarom natuurlijk zoveel mogelijk beperken en voorkomen. SalarisPluspunt helpt en ondersteunt u graag bij preventie van ziekteverzuim. Bij ziekteverzuim preventie is het allereerst zaak dat u een veilige werkvloer creëert en waarborgt. Daarom is het belangrijk dat u als werkgever alle mogelijke risico’s op het werk in kaart brengt en zoveel mogelijk minimaliseert. Daarnaast is plezier op de werkvloer enorm van belang. Wanneer werknemers meer plezier hebben in hun werk, zijn ze productiever, gelukkiger, preciezer en bovendien minder vaak ziek.

Uiteraard zijn er meer manieren waarop ziekteverzuim zoveel mogelijk voorkomen kan worden. De verzuim professional van SalarisPluspunt adviseert u graag over geschikte en passende preventie voor uw bedrijf.

Gezonde organisatie krijgen?

Als u kiest voor een verzuim professional via SalarisPluspunt, kunt u verwachten dat deze professioneel, sociaal, gezaghebbend en toegankelijk is. Op deze manier bent u er zeker van dat het een professional is die het vertrouwen heeft van zowel uw directie als uw werknemers.

Bel ons:  0413 – 27 12 19
Mailen:  info@salarispluspunt.nl