Verzuimbegeleiding Den Bosch

SalarisPluspunt – Uw specialist in verzuim in Den Bosch

Wanneer een werknemer niet in staat is om te komen werken en daarbij ‘ziek’ als reden wil opgeven, dan is er sprake van verzuim. Hierbij onderscheiden we kortdurend verzuim en langdurig verzuim. Van langdurig verzuim is sprake wanneer een werknemer langer dan 6 weken verzuimt. Op dat moment ontstaan er nog meer verplichtingen voor u als werkgever. Houdt u zich niet aan deze verplichtingen, dan kunt u boetes krijgen. Voor veel werkgevers is het ingewikkeld en tijdrovend om volledig op de hoogte te zijn van al deze verplichtingen. Daarom doet u er goed aan de Register Casemanager van SalarisPluspunt als uw specialist in verzuim in te schakelen.

Verzuimbegeleiding in Den Bosch

Onze Register Casemanager heeft brede kennis en ervaring met betrekking tot de Arbowet en de Wet Poortwachter. Daarnaast adviseert, ondersteunt en ontzorgt de Register Casemanager u op het gebied van verzuim, verzuimbegeleiding en verzuimpreventie. Er wordt gecorrespondeerd met de eventueel betrokken bedrijfsarts, worden er tijdig externe deskundigen ingeschakeld, worden rapporten vertaald naar de praktijk en wordt er tijdig een re-integratietraject en/of WIA-aanvraag gedaan. Daarnaast is de verzuimbegeleider van SalarisPluspunt ook het aanspreekpunt voor uw werknemers. Op deze manier helpen we uw werknemer zo snel mogelijk het arbeidsproces weer in te gaan en voor u de kosten die met verzuim gepaard gaan zo laag mogelijk te houden.

Uw verzuimspecialist in Den Bosch

SalarisPluspunt is uw verzuimspecialist in de regio Zuidoost Brabant of Noord-Limburg. Om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen, is verzuimpreventie heel belangrijk. Hierbij brengen we mogelijke risico’s omtrent verzuim in kaart. Denkt u hierbij aan werkplekonderzoek waarbij we kijken of de werkplek geschikt is voor het werk dat er wordt uitgevoerd, en hoe het met de werkdruk zit. We brengen dit in kaart en op basis daarvan adviseren we u over de te implementeren wijzigingen. Bent u benieuwd naar onze mogelijkheden en de andere diensten die we u kunnen bieden, neem dan contact met ons op en we helpen u graag verder.