Verzuimbegeleiding Nijmegen

SalarisPluspunt – Uw specialist in verzuim in Nijmegen

Verzuim van personeel komt bij vrijwel iedere organisatie voor. Verzuim kan kortdurend zijn, bijvoorbeeld enkele dagen bij een lichte griep. Wanneer er sprake is van een verzuim van langer dan 6 weken, dan spreken we over langdurig verzuim. Het is belangrijk om verzuim te registreren, verzuimdagen bij te houden en bij langdurig verzuim een plan van aanpak op te stellen. Het principe is met de medewerker te denken over een zo snel mogelijke terugkeer op de werkvloer. Er komt veel kijken bij verzuim, zeker wanneer kortdurend verzuim overgaat in langdurig verzuim. Er zal dan namelijk, verplicht vanuit de Arbowet en de Wet Poortwachter, een traject opgestart moeten worden. Er komt hier veel bij kijken en om sancties te voorkomen, dient u zich hier wel aan te houden. Kies er dan ook voor om de expertise van de Register Casemanager van SalarisPluspunt in te schakelen.

Verzuimbegeleiding in Nijmegen

Register Casemanager van SalarisPluspunt ontzorgt u op het gebied van verzuim en verzuimbegeleiding. We adviseren, coachen en begeleiden u en uw werknemer tijdens het gehele verzuimtraject. We kunnen, afhankelijk van uw behoefte, diverse taken van u overnemen. Denkt u hierbij aan het voeren van correspondentie met de betrokken bedrijfsarts, vertalen van rapportages naar de praktijk, tijdig inzetten van de juiste externe deskundigen, begeleiden van zowel werkgever als werknemer bij een re-integratieproces en/of WIA-aanvraag. We beperken ons echter niet tot deze taken en gaan dan ook graag met u in overleg.

Uw verzuimspecialist in Nijmegen

Zoekt u een verzuimspecialist in Nijmegen, dan is SalarisPluspunt de betrouwbare partner die u nodig heeft. Onze kennis omtrent verzuim en de Arbowet en de Wet Poortwachter is altijd actueel waardoor u en uw medewerkers altijd op een correcte manier worden begeleid. Wilt u iets aan het verzuimpercentage binnen de organisatie doen? Ook op het gebied van verzuimpreventie denken we graag met u mee. Neem direct contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.